Statistiken till  ”Hur gamla blir våra hundar” bygger helt på uppgifter som rapporterats in från uppfödare eller hundägare.

 

Det första diagrammet visar hur många hundar som rapporterats in av antal registrerade per år. Totalt har 1384 hundar rapporterats in. För att vi ska kunna uttala oss angående någon medelålder för våra Berner behöver vi få in många fler hundar, så hjälp oss att fylla upp staplarna med antal inrapporterade! Det är också viktigt att vi får med hundar från så många olika linjer som möjligt.

När vi startade upp insamlingen var det ett flertal kennlar som genast rapporterade in samtliga sina uppfödda valpar, men vi saknar fortfarnade uppgifter från ett antal uppfödare, vilka vi välkomnar att maila in uppgifter via hemsidans formulär under rubriken ”Hur gamla blir våra hundar”. Har du många att maila in kan du dela upp det i omgångar. Valpköpare som bidrar till statistiken blir allt fler, vilket vi är mycket tacksamma för.

 

 

I dagsläget har vi valt att presentera uppgifterna i nedanstående inrapporterade kategorier beroende på angiven dödsorsak. Vi kan i det nedersta diagrammet se att den klart största dödsorsaken är tumörer.

Kategoriindelningen kan komma att ändras framöver.

 

 

 

Undrar du över något ang ”Hur gamla blir våra hundar” så skicka gärna ett mail till Jane Ankarbäck 

e-post:  ankarback@telia.com