Renal dysplasi hos Berner Sennenhund

 

 

Renal dysplasi är en utvecklingsrubbning i njurarna som anses vara den primära skadan vid Juvenil Progressiv Nefropati (PNP). Renal dysplasi (RD) har numera ersatt benämningen PNP. RD är en genetisk sjukdom som nedärvs som ett enkelt dolt (recessivt) anlag. För att sjukdom skall manifesteras hos en valp, måste anlagen uppträda i dubbel uppsättning, vilket innebär att en sjukdomsgen kommer från tiken och den andra genen från täckhunden. När en sjuk valp med RD påvisas i en kull så måste båda föräldradjuren vara anlagsbärare. I avkomman efter två anlagsbärare så blir 25% av valparna sjuka, 50 % anlagsbärare och 25% med friska anlag. I avelsarbetet är problemet med defektanlag som nedärvs recessivt, att sjukdomsfallen kan uppträda som sporadiska fall, liksom RD hos Berner Sennenhund. Vissa år uppträder ansamlade fall, andra år inga fall alls. Antalet fall under perioden av 16 år från 1991 till 2007 är 21 stycken. Det är sannolikt högre. Sjuka hundar kommer under vård och utredning men en säker diagnos kan endast ställas efter obduktion eller undersökning av vävnadsprov från njuren (biopsi). I genomsnitt får ca 1,3 valpar per år från 1991 diagnosen RD, vilket ger en förekomst av RD på 0,2%. I det material som sammanställts av professor Brenda Bonnett i den s.k. Agria Breed Profile förekommer hos Berner Sennenhund njursjukdom i en frekvens av 0,33% per år, vilket i runda tal är 5 hundar per år. Fall av RD omräknat per år är 1,3 hundar, vilket jämförbart med statistiken i Agria Breed Profile är 0,08%. De flesta fallen av njursjukdom är alltså inte RD. En vanligare orsak till njursjukdom hos Berner Sennenhund är den membranösa glomerulonefriten eller familjär nefropati (FN). Sjukdom är beskriven i den vetenskapliga litteraturen och är med stor sannolikhet nedärvd medelst ett enkelt recessivt anlag. FN kan nu påvisas med en gentest hos engelsk cocker spaniel, men testen finns ännu inte för Berner. Det finns alltså åtminstone två ärftliga njursjukdomar hos Berner, där RD är den mindre vanliga.

 

Anlagsbärarna av RD kan beräknas vara ungefär ca 2–10% av populationen. Det är alltså slumpen som avgör när anlagsbärare paras med varandra, eftersom det inte finns någon enkel och bra metod att påvisa dem. Någon DNA-test för att påvisa anlagsbärare för RD hos Berner Sennenhund finns ännu inte. Med en DNA-test kan recessiva anlag utrotas från populationen, vilket med nuvarande diagnostik inte är möjligt.

Den vanligaste symtomen hos sjuka valpar är ofta kastning av urin, kräkningar, slöhet, utebliven aptit, och viktförlust. Blodundersökning påvisar blodbrist, höga kvävevärden och låga hemoglobinvärden. En urinanalys visar på förekomst av äggvita i de flesta fallen. I det redovisade materialet är genomsnittsåldern på hundarna 15 månader varierande från 2,5 månaders ålder till nästan 5 år. Spridningen i ålder är betydligt mindre hos Berner Sennenhund än hos andra raser. Antalet hundar med diagnosen RD från 1991 till och med början av 2007 är 21, 8 hanar och 13 tikar. RD fastställdes hos alla medelst ett uttaget prov (biopsi) från njuren utom hos fem hundar som obducerats. Under mitten av 1990-talet diagnosticerades ett ansamlat antal fall av RD; 1995 3 fall och 1996 5 fall och 2 sannolika men ej bekräftade. Detta oroade uppfödarna och Svenska Sennenhundklubben (SShK). SShK ansökte därför om central registrering av RD som tillstyrktes av SKK den 18 mars 1998. Med central registrering menas att alla veterinärkliniker informeras om sjukdomen och när diagnosen RD ställs genom obduktion eller preparatundersökning anmäls fallet till SKK. SShK får informationen oftast från uppfödaren eller direkt från hundägaren. Ett årsmötesbeslut i SShK har tagits om införande av ett bekämpningsprogram, vilket innebär att den drabbade hunden, föräldrar och syskon inte fortsättningsvis får användas i avel. Halvsyskon får inte avelsdebutera före 24 månaders ålder. Sjukdomen är mycket allvarlig och leder till döden. Inavelsgraden beräknades på de kombinationer där RD uppträdde i avkomman. Detta visar att 9 valpar av 21 med känd inavelsgrad kom från kombinationer med en inavelsgrad lika med eller under genomsnittet i rasen för det år då valparna föddes. Det är mycket viktigt att se till att inavelsgraden hålls på en låg nivå, helst 2–2,5%. Risken för att de dolda anlagen får genomslag är större ju högre släktskapsavel som bedrivs.

 

Avelsrådet

 

Följande kombinationer har gett upphov till renal dysplasi, RD (tidigare benämning, progressiv nefropati, PNP)

 

 

 

För hanar och tikar av Berner Sennenhund gäller central registrering hos SKK av den ärftliga sjukdomen renal dysplasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. Nr

Hane

Reg. Nr

Tik

Kull Född

Antal

Kennelns Namn

 

 

 

S60707/86

Swissmade Uno

S53576/86

Sennengårdens Vicky

1988-07-24

3+2

Sennengårdens I-kull

 

 

 

S54628/84

Berntiers Ragtime

S25402/88

Berntiers Delicious Me

1990-04-04

1+3

Berntiers H-kull

 

 

 

N21083/89

Telebamsens Dear James

S16719/89

Clangulas Sickan

1991-02-21

5+2

Clangulas V-kull

 

 

 

S29490/91

Macis Kempe Dansk

S32513/91

Lekarbo Gizette

1994-10-17

4+4

Laxagårdens B-kull

 

 

 

S53093/90

Ribackens Toreador

S24764/92

Odenhills Tissot

1994-03-08

5+4

Odenhills Z-kull

 

 

 

S57544/94

Lallalie's Zorro

S44708/94

Lallalie's Watchdog

1996-07-01

5+4

Lallalie's F-kull

 

 

 

N21083/89

Telebamsen Dear James

S51997/94

Sennengårdens Diana Matilda

1996-07-18

3+6

Säterhundens A-kull

 

 

 

S61359/94

Dalaleds Fritjof av James Bond

S26117/95

Dog Lovers Felize

1997-08-20

1+7

Dog Lovers L-kull

 

 

 

S30967/94

Stenhöjdens Roxy

S17437/92

Sjöbusens Cassandra

1998-02-28

1+3

          -

 

 

 

 N18051/98

Bad Business Av Hiselfoss

S35153/99

Doremis Chelsea Fc

2002-04-15

1+4

Doremis L-kull

 

 

 

N09389/99

Chief Clinton Av Hiselfoss

S24596/97

Mahaiwah's E-North Wind

2003-03-31

5+1

Säterhundens Y-kull

 

 

 

S16637/95

Lad's Sir Scott

S52483/94

Lad's Rossie

1998-01-07

1+0

Lad's H-kull

 

 

 

VDHSSV-BS36372

Hagen Vom Limespfad

S52885/99

Lads' Noa-Noa

2003-08-23

5+1

Zandrina's N-kull

 

 

 

S42355/99

Macis Zam Mont Morzy

S54179/98

Macis Yamba

2004-10-19

3+2

Macis J-kull

 

 

 

S25499/2004

Möllelyckans Leopold

S18395/2003

Säterhundens X-Box Syber

2006-09-25

3+1

Säterhundens I-kull

 

 

 

S44559/2003

Faro Flox Bon Bacon

S34870/2003

Bernerhagens Belinda

2006-03-31

4+6

Bernerhagens D-kull

 

 

 

N12752/2004

Nöklebyåsen's Oliver Twist

S65230/2004

Nöklebyåsen's Qetesh

2007-02-24

2+8

Honey-Mix H-kull

 

 

 

N09388/99

Crazy Conan Av Hiselfoss

S49785/97

Zandrina's Ophra Windfrey

2001-07-09

3+3

Zandrina' H-kull

 

 

 

S62183/2006

Kronblommas Enrico

S35610/2004

Lilltäkts Dolce-Vita

2008-12-12

4+4

Lilltäkts K-kull

 

 

 

S38444/2007

Nolegårdns Bond

S44950/2005

Tallsångens Alta

2010-03-29

0+1

Fruängens B-kull

 

 

 

S60891/2008

Bernerporten's Dundee

S61637/2004

Rävkullens Cristall

2010-06-18

5+3

Rävkullens M-kull

 

 

 

S26652/2008

Kronblommas Gregorio

S52176/2007

Ekespångs Pink-Alva

2011-10-28

0+3

Ekespångs Y-kull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hundar med säker diagnos renal dysplasi (RD)

Datum

Diagnos

  Inavel %

Kön

    Ålder (år)

 

 

 

S55481/88

Sennengårdens Icander

1991-03-29

enl vävnadsprov

12,8

H

2,7

 

 

 

S35466/90

Berntiers Hopscotch

1991-04-12

enl obduktion

13,6

T

1,0

 

 

 

S26723/91

Clangulas V.I.P.

1992-03-13

enl vävnadsprov

5,9

T

1,1

 

 

 

S60187/94

Laxagårdens Brown Bomber

1995-02-13

enl vävnadsprov

3,7

H

0,3

 

 

 

S26213/94

Odenhills Zitizen

1995-05-30

enl obduktion

3,4

T

1,2

 

 

 

S26211/94

Odenhills Zyma

1995-11-24

enl obduktion

3,4

T

1,6

 

 

 

S26210/94

Odenhills Zenith

1996-02-19

enl obduktion

3,4

T

2,9

 

 

 

      ?

Lallalie's F-kull "Malla"

1996-12-06

enl vävnadsprov

7,8

T

0,4

 

 

 

S43862/96

Lallalie's Fingal

1996-12-19

enl vävnadsprov

7,8

H

0,4

 

 

 

S47630/96

Säterhundens Atlanta Kerri Strug

1996-10-08

enl vävnadsprov

4,3

T

0,3

 

 

 

S47634/96

Säterhundens Atlanta Bebeto

1996-12-13

enl vävnadsprov

4,3

H

0,4

 

 

 

S47632/96

Säterhundens Atlanta Karelin

1997-05-14

enl vävnadsprov

4,3

H

0,8

 

 

 

S48860/97

Dog Lovers Libby

1997-10-28

enl vävnadsprov

2,3

T

0,2

 

 

 

S22278/98

Cherokee

2000-04-18

enl vävnadsprov

0,0

T

1,8

 

 

 

S32196/2002

Doremis Lilla Sparven

2002-11-24

enl vävnadsprov

2,2

T

0,7

 

 

 

S30892/2003

Säterhundens Yosemite Wawona

2003-06-13

enl vävnadsprov

0,4

T

0,2

 

 

 

S15971/98

Lad's Hannibal

2003-10-10

enl vävnadsprov

0,4

H

4,8

 

 

 

S54896/2003

Zandrina's Nelson

2004-02-26

enl vävnadsprov

0,0

H

0,5

 

 

 

S65049/2004

Macis Juliaca

2005-10-28

enl vävnadsprov

3,7

T

1,0

 

 

 

S63633/2006

Säterhundens Illiadens Nestor

2007-02-23

enl vävnadsprov

1,8

H

0,4

 

 

 

S27909/2006

Bernerhagens Dvina

2007-06-18

enl obduktion

0,1

T

1,2

 

 

 

S25437/2007

Honey-Mix Hwitis

2008-06-02

enl obduktion

1,6

T

1,4

 

 

 

S45418/2001

Zandrina's Hubert

2008-09-04

enl obduktion

0,0

H

>7

 

 

 

S12049/2009

Lilltäkts Korinn

2009-06-25

enl obduktion

0,0

T

0,5

 

 

 

SE28791/2010

Fruängens Bellis

2010-10-11

enl vävnadsprov

0,4

T

0,5

 

 

 

SE47948/2010

Rävkullens Miranda

2010-10-18

enl obduktion

0,8

T

0,3

 

 

 

SE61015/2011

Ekespångs Yangtze River

2011-12-29

enl. obduktion

0,2

T

0,17