Medfödda avvikelser från rasstandarden

Här kan du ange avvikelser som t ex  blåöga, om hanen inte har båda testiklarna nere i pungen (kryptorchism), bettfel, är över/undertecknad, andra teckenfel, ringlad svans / kroksvans, navelbråck och om det i så fall har opererats, inåt-/ eller utåtrullade ögonlockskanter, tänder som saknas, om hunden är överdrivet skygg /ängslig eller aggressiv m.m