Medicinska åkommer och vilket år hunden drabbades

Ange helst alltid vilket år hunden drabbades av åkomman

Här kan du ange sjukdomar/åkommor hunden drabbats av t.ex. allergi, demodex, epilepsi, långvariga öronproblem, spondylos etc. Om den blivit opererad (vilket år?) för t.ex. livmoderinflammation, ledproblem, magomvridning etc.