Övrig info om hunden

Här kan du skriva annan information om hunden, som du tycker är viktig.