Veterinärutlåtande/ PAD-svar

Det är mycket värdefullt för oss att få en kopia på det medicinska utlåtandet om det finns ett s k PAD-svar (t ex vid obduktion eller vävnadprov från organ/tumör) eller veterinärintyg (t.ex. intyget som skickas till försäkringsbolaget) när hunden måste avlivas.

Det går bra att scanna/fotografera av pappret och maila till ankarback@telia.com, eller skicka en papperskopia via posten till:
Jane Ankarbäck, Tröskverksv. 31, 125 32 Älvsjö.