Lathund för lydnadsträning


* För kompletta regler och anvisningar
klicka på aktuell ruta här nedan.

Lydnadsbestämmelser
Klass I - III

Gäller from 20120101 - 20161231

Lydnadsbestämmelser
Klass Elit

Gäller from 20120101 - 20161231Lathunden är till för att hundförare skall kunna göra träningstävlingar var som helst. Texten nedan är skriven utifrån hur en Tävlingsledaren kan låta. Hela familjen kan vara med och träna. Det är bara att läsa innantill.

Lathunden ersätter ingalunda den gula regelboken som finns att köpa för en symbolisk summa på brukshundklubbarna, eller läsa som PDF-fil. Läs den - det är väl använd tid.

Lathunden är sammanställd och utgiven av marianne.o@glocalnet.net
  ändrad 19/1-2013 av webmaster


 

Olika klasser:


 

LYDNADSKLASS I

1. PLATSLIGGNING (2 min.)
- Koppla loss, stoppa undan kopplen - Lägg hundarna - Lämna hundarna - Helt om halt - 2 min,Tiden ute, gå tillbaka till hundarna - Sätt upp hundarna - Momentet slut, koppla hundarna.
Förarna lägger hundarna med ca 7m mellanrum, går iväg 10 m och stannar väl synliga för hundarna. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas.

2. TANDVISNING
Obligatoriskt moment. 
 
Hunden skall vara kopplad och i utgångsställning. Domaren skall utan svårighet kunna kontrollera hundens bett. I bedömningen tas hänsyn till hundens allmänna uppträdande. 

3. LINFÖRIGHET (med slakt koppel)
- Framåt marsch - Höger om marsch - Helt om halt - Framåt marsch - Helt om marsch - Vänster om marsch - Gör halt - Framåt marsch - Helt om marsch - Språng marsch - Vanlig marsch - Helt om halt - Momentet slut.

Hunden förs i fritt hängande koppel och skall villigt och rakt följa föraren, gående invid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Linförighet skall prövas i vändningar och halter i vanlig marsch. Hunden ska även prövas under rak språngmarsch där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando inta utgångsställning. Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommandot upprepas.

4. PLATSLÄGGANDE
- Framåt marsch - Kommendera (ligg) - Helt om halt - Gå tillbaka till hunden - Sätt upp hunden - Momentet slut.
Momentet inleds med fritt följ. På kommando eller handtecken skall hunden snabbt lägga sig. Platsläggande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

5. INKALLNING
- Föraren framåt marsch - Gör helt om halt - Kommendera (hit) - Momentet slut.
Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren på tävlingsledarens order går ca 15 m i anvisad riktning . Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På tävlingsledarens order inkallas hunden.

6. STÄLLANDE
- Framåt marsch - Kommendera (stå/stanna) - Gör helt om halt - Gå tillbaka - Sätt hunden - Momentet slut
Momentet inleds med fritt följ. På kommando skall hunden snabbt ställa sig. Stående utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

7. APPORTERING (utförs sittande vid förarens sida)
- Håll fram föremålet - Kommendera (apport) - (5 sek) - Ta föremålet - Momentet slut.

Hunden i utgångsställning. Hunden skall på kommando gripa en apportbock av trä som av föraren med höger hand räcks fram mot hunden. Hunden skall hålla apportbocken ca 5 sek. Därefter skall föraren, efter order av tävlingsledaren, kommendera hunden att avlämna apportbocken.

8. HOPP över hinder
- Ställ upp på lämpligt hoppavstånd - Lämna hunden och gör Helt om halt på lämpligt avstånd på andra sidan - Kommendera (hopp) - Momentet slut.

Hunden lämnas i sittande ställning på valfritt avstånd från hindret. Föraren ställer upp på valfritt avstånd på motsatta sidan i riktning mot hindret. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På förarens kommando skall hunden hoppa fritt över hindret och inta utgångsställning. Hindret skall vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 m.


LYDNADSKLASS II

Tillbaka till olika klasser

1. PLATSLIGGNING 
- Koppla loss, stoppa undan kopplen - Lägg hundarna - Lämna hundarna - Tiden ute, gå tillbaka till hundarna - Sätt upp hundarna - Momentet slut, koppla hundarna.
Förarna lägger hundarna  med ca 5 m mellanrum och avlägsnar sig gående omkring 30 m och stannar där vända mot och synliga för hundarna. Dessa skall kvarligga 3 min utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren återgår förarna samtidigt till hundarna.

2. FRITT FÖLJ
- Framåt marsch - Höger om marsch - Helt om halt - Framåt marsch - Helt om marsch - Vänster om marsch - Gör halt - Framåt marsch - Helt om marsch - Språng marsch -
  Vanlig marsch - Helt om halt - Momentet slut.

Hunden skall vara okopplad, kopplet skall vara undanstoppat och osynligt för hunden. Hunden skall villigt och rakt följa föraren, gående invid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Fritt följ skall prövas i vändningar och halter i vanlig marsch. Hunden ska även prövas under rak språngmarsch där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando inta utgångsställning.
Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommando upprepas.

3. PLATSLÄGGANDE
- Framåt marsch - Kommendera (ligg) - Gör helt om halt - Gå tillbaka - Sätt upp hunden - Momentet slut.
Momentet inleds med fritt följ. På kommando skall hunden snabbt lägga sig. Läggande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återgår sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

4. INKALLNING med ställande (25-35 m och hunden lämnas sittande)
- Föraren framåt marsch - Gör helt om halt -  Kalla in - Momentet slut.

Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren på tävlingsledarens order går ca 25 m i anvisad riktning . Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På tävlingsledarens order inkallas hunden

5. RUTAN' (=Sändande till ruta, 3x3 m, ställande)
- Säg till när du är klar - Kommendera (framåt/rutan etc) - /förarens väljer själv när Stå/Stanna kommenderas/ - (3 sek) - Momentet slut, hämta hunden.

Ekipaget ställer upp på ca 10 m avstånd mitt för en markerad ruta 3 x 3 m. På kommando sänds hunden in i rutan där den kommenderas till stående. Föraren avgör själv när ståkommandot ges. Hunden ska efter ståkommandot förbli stående inom rutan i ca 3 sek, varefter tävlingsledaren ger order att avhämta hunden.

6. APPORTERING (kastas 10 m)
- Kasta föremålet - Kommendera (apport) - Ta föremålet - Momentet slut.

Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat en av tävlingsledaren utlämnad apportbock av trä minst 10 m, skall hunden på kommando hämta föremålet, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.

7. FRITT HOPP ÖVER HINDER
-
Kommendera "Hoppa" - Kommendera "Sitt" - Kommendera återhopp
Hunden skall från utgångsställning på kommando hoppa fritt över hindret. På kommando skall hunden sätta sig på andra sidan och förbli sittande till dess tävlingsledaren beordrar föraren kommendera återhopp. Föraren avgör själv när hunden skall sättas på andra sidan hindret. 
Hindret skall vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 m.

8. FJÄRRDIRIGERING (5 m)
- Ställ upp omedelbart framför markeringen - Lägg hunden - Föraren framåt marsch - Gör helt om halt - (Visa: sitt - ligg - sitt - ligg) - Gå tillbaka - Sätt upp hunden - Momentet slut.

Hunden lägges efter tävlingsledarens order, varefter föraren beger sig ca 5 m från hunden. Föraren skall sedan, med röst och/eller tecken, 4 gånger kommendera hunden till sättande/läggande. Föraren återgår till hunden på tävlingsledarens order.


LYDNADSKLASS III

1. SITTANDE I GRUPP (1 min.)
- Sätt hundarna - Koppla loss, stoppa undan kopplen - Lämna hundarna - Tiden ute, gå tillbaka - Momentet slut. 

Förarna sätter hundarna bredvid varandra med ca 5 m mellanrum och avlägsnar sig gående ca 20 m och stannar där vända mot och synliga för hundarna. Dessa skall kvarsitta 1 min utan att förflytta sig. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren återgår förarna samtidigt till hundarna.

2. PLATSLIGGNING (4 min.)
- Koppla loss, stoppa undan kopplet - Lägg hundarna - Lämna hundarna - Tiden ute, gå tillbaka till hundarna - Sätt upp hundarna - Momentet slut, koppla hundarna. 

Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 5 m mellanrum och avlägsnar sig gående utom synhåll för hundarna. Dessa skall kvarligga 3 min utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren återgår förarna samtidigt till hundarna.

VITTRINGSAPPORTEN överlämnas före Fritt följ

3. FRITT FÖLJ
- Framåt marsch - Höger om marsch - Vänster om halt - På stället helt om - Höger om marsch - Vänster om marsch - Sakta marsch - Vanlig marsch - Gör halt - På stället vänster om - Vänster om marsch - Språng marsch - Vanlig marsch - Höger om marsch - Helt om marsch - Höger om halt - Helt om marsch - Helt om halt - På stället höger om - Två steg framåt marsch - Två steg till höger marsch - Två steg bakåt marsch - Två steg till vänster marsch - Momentet slut.

Hunden skall vara okopplad, kopplet skall vara undanstoppat och osynligt för hunden.
Hunden skall villigt och rakt följa föraren, gående på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Fritt följ skall prövas i vändningar och halter under vanlig marsch. Hunden ska prövas i rak språngmarsch och rak långsam marsch. Märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando stanna i utgångsställning. Hunden skall även prövas vid förflyttningar från halt 2 till 3 steg i olika riktningar samt i vändningar på stället.
Vid nytt marschanträde, vid förändring av gångart, sidoförflyttningar samt vändningar på stället får kommandot upprepas.

4. SÄTTANDE
- Framåt marsch - Kommendera (sitt) - Gör helt om halt - Gå tillbaka - Momentet slut.
Momentet inleds med fritt följ. På kommando skall hunden snabbt sätta sig. Sättande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter gående ca 10 m, gör helt om halt och återgår sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

5. INKALLNING med ställande - Lägg hunden - Föraren framåt marsch - Helt om halt - Kalla in - (Kommendera själv stå/stanna vid markering) - Kalla in - Momentet slut.
Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren går 25-35 m i anvisad riktning. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”stanna kvar” användas. På tävlingsledarens orderinkallas hunden. Vid utsatt markering kommenderas den stanna i stående ställning varefter den åter inkallas. Föraren skall utan order från tävlingsledaren själv ge kommando för ställande. Order till föraren att kalla in hunden ges av tävlingsledaren.

6. Sändande med platsläggande och inkallande
- Säg till när du är klar - Kommendera (framåt/rutan etc) - Föraren framåt marsch (2 m från rutan) - Höger/vänster om marsch (10 m)- Mot utgångspunkten marsch - (Efter ca 10 m) Kalla in - Helt om halt - Momentet slut.

Ekipaget ställer upp på ca 25 m avstånd mitt för en markerad ruta 3 x 3 m. På kommando sänds hunden in i rutan där den nedläggs. Föraren ges sedan order att förflytta sig mot rutan, ca 2 m från denna görs höger alt vänster om marsch och efter ca 10 m på nytt höger alt vänster om marsch mot utgångspunkten. Ca 10 m efter andra höger- alt vänstervändningen inkallas hunden under fortsatt marsch. Vid återkomsten till utgångspunkten görs halt.

7. Apportering och hopp över hinder
- Kasta föremålet - Kommendera (hopp-apport) - Ta föremålet - Momentet slut.

Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat en av tävlingsledaren utlämnad apportbock av trä över hindret skall hunden på kommando hoppa över hindret, hämta föremålet, hoppa tillbaka över hindret och därefter sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.
Hindret skall vara täckt och hopphöjden densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 m.

8. Apportering av metallföremål
- Kasta föremålet - Kommendera (apport) - Ta föremålet - Momentet slut.

Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat ett av tävlingsledaren utlämnat metallföremål minst 10 m, skall hunden på kommando hämta föremålet, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.

9. VITTRINGSAPPORT
- Föraren gör helt om (apporterna läggs ut) - Föraren gör helt om - Kommendera (sök-apport) - Ta föremålet - Momentet slut.

Till varje förare överlämnas före moment ”Fritt följ” ett apportföremål. Föraren markerar på föremålet sitt startnummer och behåller föremålet tills vittringsprovet. Föraren överlämnar apportföremålet till tävlingsledaren, vilken lägger ut detta tillsammans med 5 identiska föremål ca 10 m från ekipaget. Hunden skall identifiera och apportera förarens föremål.

10. FJÄRRDIRIGERING  
- Ställ upp omedelbart framför markeringen - Lägg hunden - Föraren framåt marsch - Gör helt om halt - (Visa: sitt, stå, ligg, stå, sitt, ligg) - Gå tillbaka - Sätt upp hunden - Momentet slut.

Hunden lägges efter tävlingsledarens order, varefter föraren beger sig ca 10 m från hunden. Föraren skall sedan, med röst och/eller tecken, 6 gånger kommendera hunden till ställande/sättande/läggande. Föraren återgår till hunden på tävlingsledarens order.


ELITKLASS

1. SITTANDE I GRUPP (2 min)
- Sätt hundarna - Koppla loss, stoppa undan kopplen - Lämna hundarna - Tiden ute, gå tillbaka - Momentet slut.

Hundarna placeras i en rad med ca 3 meters mellanrum. Förarna avlägsnar sig gående till en plats utom hundarnas synhåll och stannar där i 2 minuter. På tävlingsledarens order återgår förarna till tävlingsplanen och ställer upp på linje, varefter förarna beordras att återgå och ställa upp bredvid sin hund.

2. PLATSLIGGANDE (4 min med störning)
- Koppla loss, stoppa undan kopplen - Hundarna läggs en efter en - Lämna hundarna - Tiden ute, ställ upp 3 m bakom hundarna - Gå fram till hundarna - Hundarna sätts upp en efter en - Momentet slut - Koppla hundarna.

Förarna med hundarna i utgångsställning står på rad med ca 3 meters mellanrum. Förarna lägger hundarna en efter en efter order av tävlingsledaren. Förarna går till en plats utom hundarnas synhåll. Hundarna skall kvarligga under 4 minuter och under denna tid utsättas för störningar, genom att en person ”går slalom” mellan dem i båda riktningarna. När tiden är ute beordrar tävlingsledaren förarna att återgå till tävlingsplanen och ställa upp på linje. Tävlingsledaren beordrar därefter förarna att återgå och bli stående ca 3 meter bakom hundarna, varefter förarna beordras fram till hundarna och beordras därefter en och en att kommendera upp hundarna till utgångsställning. Nedläggande sker från vänster till höger och uppsättande från höger till vänster, så att den som läggs först sätts upp sist och vice versa.

3. FRITT FÖLJ
- Framåt marsch - Höger om marsch - Vänster om halt - På stället helt om - Höger om marsch - Långsam marsch - Vänster om marsch - Vanlig marsch - Gör halt - På stället vänster om - Vänster om marsch - Språng marsch - Höger om marsch - Vanlig marsch - Helt om marsch - Höger om halt - Helt om marsch - Helt om halt - På stället höger om - Två steg framåt marsch - Två steg till höger marsch - Två steg bakåt marsch - Två steg till vänster marsch - Momentet slut.

Fritt följ skall provas i normal marsch, långsam marsch och språngmarsch tillsammans med vändningar till höger och vänster, helomvändningar och halter. Den okopplade hunden skall villigt följa sin förare, gå till vänster om föraren med huvudet eller skuldran i höjd med förarens vänstra knä och följa föraren parallellt. När föraren stannar måste hunden omedelbart och utan kommando inta utgångsställning. Föraren skall under momentets genomförande gå och springa normalt och röra sina armar på ett naturligt sätt. Hunden skall även prövas vid förflyttningar från halt två till tre steg i olika riktningar samt i vändningar på stället.
Föraren skall vid helomvändningar återvända i stort sett längs samma linje som den han/hon kom ifrån. Vändningar till höger resp. vänster skall ske i rät vinkel. 
Vid stegförflyttningar till höger/vänster skall föraren bibehålla frontriktningen.
Vid nytt marschanträde, förändring av tempo, sidoförflyttningar samt vändningar på stället får kommandot upprepas.

4. STÅ, SITT, LIGG under marsch runt markerad ruta
- Framåt marsch - Kommendera (stå) - Kommendera (sitt) - Kommendera (ligg)
- Gör halt - Momentet slut.

Momentet utförs under marsch. Under marschen kommenderas hunden efter order från tävlingsledaren inta liggande, sittande och stående position. En vänstersväng och en högersväng skall ingå. Vändpunkterna (höger/vänster) markeras med små koner. Ordningen mellan positionerna och svängarna till höger och vänster kan variera, men skall vara lika för alla tävlande vid en aktuell tävling. Tävlingsledaren beordrar föraren vid start, när denne skall kommendera hunden, och när denne, skall göra helt om. Positionerna skall intas ungefär mitt på varje 10-meters sträcka. Föraren fortsätter marschen ca 5m till, gör helt om efter order från tävlingsledaren, fortsätter att gå mot sin hund och passerar hunden på ett avstånd av ca 0,5 m med hunden på vänster sida, fortsätter marschen ca 2 m, gör helt om efter order från tävlingsledaren, går upp bredvid sin hund. När föraren kommer upp till sin hund kommenderas den ”fot” utan att föraren stannar. Övningen fortsätter på liknande sätt med de två övriga positionerna. Positionerna stå, sitt och ligg skall vara parallella med de tänkta linjerna mellan startpunkten, vändpunkterna och slutpunkten. Vinklarna skall utgöras av en 90 graders vinkel och ej ”rundas”.Avståndet mellan hund och koner skall vara ca 0,5 m och ekipaget passerar konen på vänster sida. 
Se utförligare beskrivning i regelboken.

5. INKALLNING med ställande och läggande- Lägg hunden - Föraren framåt marsch - Helt om halt - Kalla in - Kommendera (stå) - Kalla in - Kommendera (ligg) - Kalla in - Momentet slut.   Kommandoorden kan bytas ut mot handtecken.
Hunden lämnas i liggande ställning varefter föraren går 30-35 m i anvisad riktning. På tävlingsledarens order inkallas hunden. Vid utsatt markering beordras den stanna i stående ställning. Efter nytt inkallningskommando nedläggs hunden vid nästa utsatta markering, varefter den inkallas.
Föraren skall utan order från tävlingsledaren själv ge kommando vid ställande samt läggande. Kommando ges vid utsatta markeringar vid sidan av sträckan, vilka skall vara väl synliga för föraren. Dessa skall finnas vid en tredjedel av sträckan respektive två tredjedelar av sträckan. Order till föraren att inkalla hunden ges av tävlingsledaren. Vid första inkallningskommandot får hundens namn användas i kombination med kommandot, men namn och kommando skall ges sammankopplade. Handtecken får användas istället för kommando och kan användas vid båda
eller endast den ena positionen.

6. 'RUTAN' (= Sändande med platsläggning och inkallning)
- Kommendera (framåt-stå/stanna) - Kommendera (framåt/rutan - ligg) - Föraren framåt marsch (2 m från rutan) - Höger om marsch (10 m) - Höger om marsch (mot utgångspunkten) - (Efter 10 m) Kalla in - Helt om halt - Momentet slut.

Hunden skickas till en kon ca 10 meter från startpunkten. Hunden kommenderas till stående vid konen och skall bli stående inom en cirkel med en radie av 2 meter från konen. Efter ca 3 sekunder beordras föraren att sända hunden till en ruta som är 3 x 3 meter placerad ca 25 meter från startpunkten. När hunden nått rutan nedläggs den. På tävlingsledarens order skall föraren gå mot hunden. Ca 2 meter från hunden kommenderas föraren att vinkla och efter ca 10 meter att vinkla ytterligare en gång och därefter gå mot startpunkten. Ca 10 meter efter andra vinklingen beordrar tävlingsledaren föraren att kalla in hunden under fortsatt marsch. Vid återkomsten till utgångspunkten görs halt.

7. APPORTERING MED DIRIGERING
(10 m till konen, 10 m till apporterna, 5 m mellan apporterna. Lotta höger/vämster.)
- Kommendera (framåt-stå/stanna) - Kommendera (Hö/Vä, handtecken, apport) - Ta föremålet - Momentet slut.

Tre träapporter placeras ut väl synliga på rad med ca 5 meters mellanrum. Föraren och hunden placeras ca 20 meter från apporten i mitten. Föraren ges order att skicka hunden fram till en kon ca 10 meter från startpunkten. Hunden kommenderas till stående vid konen och skall bli stående inom en cirkel med en radie av 2 meter från konen. Efter ca 3 sekunder beordras föraren att dirigera hunden till den lottade apporten (vänster eller höger) och hunden skall då apportera och därefter avlämna apporten korrekt.

8. HOPP-METALLAPPORT
- Kasta föremålet - Kommendera (hopp-apport) - Ta föremålet - Momentet slut.

Föraren, med hunden i utgångsställning, står vänd mot ett hinder på ett avstånd av ca 3 meter. Sedan föraren kastat en av tävlingsledaren utlämnad metallapport över hindret skall hunden på kommando hoppa över hindret, hämta föremålet, hoppa tillbaka över hindret och därefter sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.
Hindret skall vara 1 meter brett, täckt och hopphöjden densamma som hundens mankhöjd, avrundat till närmaste 10 centimeter. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 70 cm.

9. VITTRINGSAPPORT (10 m till föremålen) VITTRINGSAPPORTEN överlämnas.
- Föraren gör helt om (apporterna läggs ut) - Föraren gör helt om - Kommendera (sök-apport) - Ta föremålet - Momentet slut.

Innan momentet startar överlämnar tävlingsledaren – utan att vidröra det – ett apportföremål till föraren, som märker det med sitt startnummer. Därefter ombeds föraren överlämna föremålet till tävlingsledaren och sedan att vända sig om. Föraren avgör om hunden skall vända sig om eller ej. Kommando ”Fot” eller ”Stanna” är tillåtet. Föraren får hålla i föremålet ca 5 sekunder. Hunden får ej vidröra eller lukta på föremålet. Tävlingsledaren lägger ut förarens föremål – utan att vidröra detta – ca 10 m från föraren tillsammans med 5 likadana vidrörda föremål. På tävlingsledarens order kommenderar föraren hunden att apportera förarens föremål. Hunden skall kunna välja ut förarens föremål, apportera och avlämna detta korrekt.

10. FJÄRRDIRIGERING (15 m)
- Ställ upp omedelbart framför markeringen - Lägg hunden - Föraren framåt marsch - Gör helt om halt - (Visa: sitt, stå, ligg, stå, sitt, ligg) - Gå tillbaka - Sätt upp hunden - Momentet slut.

Efter tävlingsledarens anvisning läggs hunden på en förutbestämd plats. På tävlingsledarens order avlägsnar sig föraren från hunden till en anvisad plats ca 15 meter från hunden. Tävlingsledaren visar föraren, med hjälp av skyltar, i vilken ordning hunden skall ändra ställning. Hunden skall ändra ställning 6 gånger och bli kvar på sin plats. Föraren får använda både kommandon och handtecken, men de skall vara korta och samtidiga.


KOEFFICIENTER

Lydnadsklass I

MOMENT KOEFF.
Platsliggande 4
Tandvisning 1
Linförighet 4
Platsläggande 2
Inkallning 2
Stående 3
Apportering 1
Hopp över hinder 2
Helhetsintryck 1
Summa 20

160-200 poäng=1:a pris
140-159.5 poäng=2:a pris
100-139.5 poäng=3:e pris

 

Lydnadsklass II

MOMENT KOEFF.
Platsliggande 4
Fritt följ 3
Platsläggande 1
Inkallning m ställ. 2
Sändande (rutan) 3
Apportering 2
Hopp över hinder 2
Fjärrdirigering 2
Helhetsintryck 1
Summa 20

160-200 poäng=1:a pris
140-159.5 poäng=2:a pris
100-139.5 poäng=3:e pris

 

Lydnadsklass III

MOMENT KOEFF.
Sittande i grupp 2
Platsliggande 2
Fritt följ 4
Sättande 3
Inkallning m ställ.o lägg. 3
Sänd. m. platsläggn. o inkalln. 4
Hopp-Apport 3
Metallapport 2
Vittringsapport 4
Fjärrdirigering 4
Summa 31

255-320 poäng=1:a pris
224-254.5 poäng=2:a pris
192-223 poäng=3:e pris

 

Lydnadsklass Elit

MOMENT KOEFF.
Sittande i grp 3
Platsliggande 2
Fritt följ 3
Stå, sitt, ligg under marsch 3
Inkallning m ställ.o lägg. 4
Rutan 4
Apportering med dirigering 3
Hopp-Metallapport 3
Vittringsapport 3
Fjärrdirigering 4
Summa 32

255-320 poäng=1:a pris
224-254.5 poäng=2:a pris
192-223 poäng=3:e pris

 


 Sidan uppdaterad den 19/1-2013